Akkreditáció és kreditpontok


FIGYELEM!
VÁLTOZOTT A RENDELET!

2022. évtől a tanfolyamok megtartását követően 30 napon belül EGYSZERI alkalommal lehetséges lejelenteni az OFTEX portálon keresztül a tanfolyami részvételeket. Utólag hozzáírt teljesítéseket a SE Szak- és Továbbképzési Központ – az új hatályos rendelet értelmében – ezután nem fogad el.

Emiatt az online tanfolyamok esetén a tesztkérdések megválaszolásának határideje – a részünkről szükséges adminisztráció idejét is tekintetbe véve – 25 nap.

(… és mivel csak EGYSZERI alkalommal lehet lejelenteni a pontokat, ezért ezentúl a sürgősségi pontleadási kéréseket sem tudjuk teljesíteni)

 


ORVOSOKNAK

Milyen tanfolyamokon kell részt venni?
A többször módosított 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerint Önnek a továbbképzési időszak teljesítéséhez az ötéves továbbképzési ciklus alatt szakképesítésenként

  • a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szintentartó továbbképzésen kell részt vennie (ez az ún. „50 pontos kötelező” tanfolyam) – az Amega Fórum nem ilyen tanfolyam
    továbbá
  • szabadon választható elméleti továbbképzéseken kell részt vennie – az Amega Fórum ilyen tanfolyam

Hány pontot kell megszerezni?
A továbbképzési időszak öt éve alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot.
Azonban egy évben szakképesítésenként 100 pontnál több elméleti pontérték nem ismerhető el.
Ha valaki túlteljesít, akkor a 100 pont feletti pontok a továbbképzési ciklus első négy évében elvesznek.
Az utolsó évben viszont a 100 pont feletti pontokból 50 pont átvihető a következő továbbképzési ciklusba – azonban az így átvitt pontérték az eredeti kategóriájától függetlenül szabadon választható elméleti pontként kerül elismerésre.

Mit jelent a szakma szerinti pontszám?
Olyan szabadon választható továbbképzésen való részvételért, melynek az adatlapján szerepel az Ön szakképesítése, a kapott pontszám a szakma szerinti besorolást kapja.
Ebből a pontszámból az ötéves ciklus alatt (és nem évente!) szakvizsgánként mindössze 25 pontot kell megszereznie.
Ha az Ön szakképesítése a képzés adatlapján nem szerepel, akkor a pontszám az egyéb elméleti pontokhoz íródik (tehát oda, amelyikből öt év alatt 250-et kell, de évente maximum 100-at lehet összegyűjtenie). A besorolás automatikusan történik, manuális módosításra nincs lehetőség.

Hány kreditpont szerezhető az Amega Fórumon?
– orvosok részére a tanfolyamot (2024 első félévére vonatkozóan) 32 kreditponttal akkreditálták,
ami 
szakma szerinti pontszámként (ebből kell ötévente 25 pont) számolható el a következő szakvizsgákhoz:
1. allergológia és klinikai immunológia
2. csecsemő- és gyermekgyógyászat
3. fül-orr-gégegyógyászat
4. gyermektüdőgyógyászat
5. háziorvostan
6. iskolaegészségt., ifjúságvéd.
7. tüdőgyógyászat

Hány kreditpont szerezhető a Különleges kóresetek konzíliumán?
– orvosok részére a tanfolyamot (2024 első félévére vonatkozóan) 32 kreditponttal akkreditálták,
ami 
szakma szerinti pontszámként (ebből kell ötévente 25 pont) számolható el a következő szakvizsgákhoz:
1. allergológia és klinikai immunológia
2. belgyógyászat
3. csecsemő- és gyermekgyógyászat
4. fül-orr-gégegyógyászat
5. gyermektüdőgyógyászat
6. háziorvostan
7. iskolaegészségt., ifjúságvéd.
8. szemészet
9. tüdőgyógyászat

(a 25 pont feletti részt, illetve minden más szakvizsga esetén a 32 kreditpontot szabadon választható elméleti pontszámként írják jóvá – ebből kell ötévente 250, de évente maximum 100 pontot írnak jóvá)

 


SZAKDOLGOZÓKNAK

– szakdolgozók részére a tanfolyamot 16 kreditponttal akkreditálták,
ami szabadon választható elméleti továbbképzési pontszámként
 számolható el a következő szakmacsoportok esetén:
(1) felnőtt ápolás és gondozás
(2) gyermek ápolás és gondozás
(3) sürgősségi ellátás
(6) általános és elektrofiziológiai asszisztencia
(8) gyógyszertári ellátás
(9) mozgásterápia és fizioterápia
(12) védőnői ellátás
(15) rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport

Amega Fórum