Akkreditáció és kreditpontok

ORVOSOKNAK

Milyen tanfolyamokon kell részt venni?
A többször módosított 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerint Önnek a továbbképzési időszak teljesítéséhez az ötéves továbbképzési ciklus alatt szakképesítésenként

  • a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szintentartó továbbképzésen kell részt vennie (ez az ún. “50 pontos kötelező” tanfolyam) – az Amega Fórum nem ilyen tanfolyam
    továbbá
  • szabadon választható elméleti továbbképzéseken kell részt vennie – az Amega Fórum ilyen tanfolyam

Hány pontot kell megszerezni?
A továbbképzési időszak öt éve alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot.
Azonban egy évben szakképesítésenként 100 pontnál több elméleti pontérték nem ismerhető el.
Ha valaki túlteljesít, akkor a 100 pont feletti pontok a továbbképzési ciklus első négy évében elvesznek.
Az utolsó évben viszont a 100 pont feletti pontokból 50 pont átvihető a következő továbbképzési ciklusba – azonban az így átvitt pontérték az eredeti kategóriájától függetlenül szabadon választható elméleti pontként kerül elismerésre.

Mit jelent a szakma szerinti pontszám?
Olyan szabadon választható továbbképzésen való részvételért, melynek az adatlapján szerepel az Ön szakképesítése, a kapott pontszám a szakma szerinti besorolást kapja.
Ebből a pontszámból az ötéves ciklus alatt (és nem évente!) szakvizsgánként mindössze 25 pontot kell megszereznie.
Ha az Ön szakképesítése a képzés adatlapján nem szerepel, akkor a pontszám az egyéb elméleti pontokhoz íródik (tehát oda, amelyikből öt év alatt 250-et, de évente maximum 100-at kell összegyűjtenie). A besorolás automatikusan történik, manuális módosításra nincs lehetőség.

Hány kreditpont szerezhető az Amega Fórumon?
– orvosok részére a tanfolyamot 32 kreditponttal akkreditálták,
ami 
szakma szerinti pontszámként (ebből kell ötévente 25) számolható el a következő szakvizsgákhoz:
allergológia és klinikai immunológia
tüdőgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat
gyermek-tüdőgyógyászat
fül-orr-gégészet
(a 25 pont feletti részt, illetve minden más szakvizsga esetén a 32 kreditpontot szabadon választható elméleti pontszámként írják jóvá – ebből kell ötévente 250, de évente maximum 100 pontot írnak jóvá)

 


SZAKDOLGOZÓKNAK

– szakdolgozók részére a tanfolyamot 17 kreditponttal akkreditálták,
ami szabadon választható elméleti továbbképzési pontszámként
 számolható el a következő szakmacsoportok esetén:
(1) felnőtt ápolás és gondozás
(2) gyermek ápolás és gondozás
(3) sürgősségi ellátás
(6) általános és elektrofiziológiai asszisztencia
(9) mozgásterápia és fizioterápia
(12) védőnői ellátás
(15) rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport