Tájékoztató

Amega Fórum elnevezéssel 25 éve szervezünk továbbképző tanfolyamokat, kezdetben évente egy, majd mostanra három helyszínen.
A tanfolyam ötlete Németországból ered, ahol a kilencvenes években Johannes Ring professzor rendezett “New Trends in Allergy” címmel továbbképzéseket szakorvosoknak és háziorvosoknak közösen, ahová előadóként meghívta öt földrészről a legjobb szakembereket.
A konferencia alapgondolata, hogy az előadók a bonyolultnak látszó szakorvosi témákat is a mindennapi gyakorlati hasznosságuk felől megközelítve ismertessék. Az előadások az asztma, az allergiás kórképek és a krónikus légúti betegségek témakörét ölelik fel, amihez minden évben igyekszünk megnyerni előadónak a legjobb hazai szakértőket. A tanfolyam a szakorvosok és a háziorvosok körében egyaránt igen népszerű.

 

Információ
Telefon: +36-30-234-0460
E-mail: grandani22@gmail.com

Visszaigazolás
Kizárólag e-mailben, illetve az online űrlapokon keresztül.
Hagyományos postai levelezést nem folytatunk.

Akkreditáció
orvosok
részére a tanfolyamot 32 kreditponttal akkreditálták,
ami 
szakma szerinti pontszámként (korábban ez volt az ún. “kötelezően választható” kategória) számolható el a következő szakvizsgákhoz:
allergológia és klinikai immunológia
tüdőgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat
gyermek-tüdőgyógyászat
fül-orr-gégészet
háziorvostan
(más szakvizsgák esetén a 32 kreditpontot szabadon választható pontszámként írják jóvá)

szakdolgozók részére a tanfolyamot 17 kreditponttal akkreditálták,
ami szabadon választható elméleti továbbképzési pontszámként
 számolható el a következő szakmacsoportok esetén:
(1) felnőtt ápolás és gondozás
(2) gyermek ápolás és gondozás
(3) sürgősségi ellátás
(6) általános és elektrofiziológiai asszisztencia
(9) mozgásterápia és fizioterápia
(12) védőnői ellátás
(15) rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport

Társszervező
a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete

Befizetés és számlázás
A teljes részvételi díjat (a regisztrációs díjat és az igény szerinti étkezési és szállásköltséget) kérjük
a megadott határidőig történő beérkezéssel
a Grandani Kft. K&H Banknál vezetett 10400779-50526683-68901009 számú számlájára átutalni.
A bankfiók pénztárába történő közvetlen készpénz befizetést − annak magas járulékos költségei miatt − KÉRJÜK MELLŐZNI.

A számlát a részvételi díj beérkezése után a megadott költségviselő nevére és címére online számlázórendszerrel állítjuk ki, és
az Ön által megadott e-mail címre küldjük. Papíralapú számlát nem nyomtatunk és nem postázunk!
A jelentkezési lapon megadott adatokkal kiállított számlának a résztvevő kérésére történő módosítása, újra kiállítása 3000 Ft + ÁFA adminisztrációs költség megfizetése mellett lehetséges.

FIGYELEM:
Szponzor megjelölésének hiányában a számlát a résztvevő nevére és levelezési címére állítjuk ki!
Az adójogszabályok tekintetében konzultáljon a szponzorával vagy a könyvelőjével.

Tisztelettel kérjük, hogy a postautalvány, illetve a banki átutalás Közlemény rovatában
a résztvevő SZEMÉLY nevét, valamint a kongresszus nevének rövidítését (TAF12, PTAF25, BAF11)
jól olvashatóan NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL tüntesse fel, mert ennek hiányában a befizetést nem tudjuk azonosítani.

A jelentkezés elfogadása
A rendezvényen kizárólag egészségügyi ellátóhelyen tevékenységet végző egészségügyi szakemberek, valamint a rendezvényt támogató cégek munkatársai vehetnek részt.
A szervezők fenntartják a jogot a jelentkezés indoklás nélküli visszautasítására.

Lemondás és módosítás
A regisztrációs lap beérkezése után az igényelt étkezést és szállást a szolgáltatóktól megrendeljük.
A jelentkező az online regisztrációs lap beküldésével tudomásul veszi, hogy a megrendelését
a rendezvény előtti 15. naptári napig mondhatja le térítésmentesen.
Lemondás esetén az addig átutalt részvételi díjat a rendezvényt követő első banki munkanapon utaljuk vissza.
A rendezvény előtti 14. naptári naptól kezdődően lemondás esetén a teljes részvételi díjat meg kell fizetni.
Lemondást kizárólag írásban (e-mail vagy levél) fogadunk el!
A megrendelt szolgáltatás másik résztvevő nevére történő átíratása
3000 Ft + ÁFA adminisztrációs költség megfizetése mellett lehetséges.

Az adatok kezelése
Az adatkezelést mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük. Az adatokat kizárólag rendezvényszervezés céljából használjuk fel, és harmadik fél részére nem adjuk ki. A jelentkező a jelentkezésével hozzájárulását adja az űrlapokon megadott személyes adatainak kezeléséhez és elfogadja az adatkezelési nyilatkozatban leírtakat.
Az adatkezelési nyilatkozat elolvasásához kattintson ide.