Tájékoztató

Amega Fórum elnevezéssel 25 éve szervezünk továbbképző tanfolyamokat, kezdetben évente egy, majd mostanra három helyszínen.
A tanfolyam ötlete Németországból ered, ahol a kilencvenes években Johannes Ring professzor rendezett “New Trends in Allergy” címmel továbbképzéseket szakorvosoknak és háziorvosoknak közösen, ahová előadóként meghívta öt földrészről a legjobb szakembereket.
A konferencia alapgondolata, hogy az előadók a bonyolultnak látszó szakorvosi témákat is a mindennapi gyakorlati hasznosságuk felől megközelítve ismertessék. Az előadások az asztma, az allergiás kórképek és a krónikus légúti betegségek témakörét ölelik fel, amihez minden évben igyekszünk megnyerni előadónak a legjobb hazai szakértőket. A tanfolyam a szakorvosok és a háziorvosok körében egyaránt igen népszerű.

 

Információ
Telefon: +36-30-234-0460
E-mail: grandani22@gmail.com

Visszaigazolás
Kizárólag e-mailben, illetve az online űrlapokon keresztül.
Hagyományos postai levelezést nem folytatunk.

Akkreditáció
orvosok
részére a tanfolyamot 32 kreditponttal akkreditálták,
ami 
szakma szerinti pontszámként (korábban ez volt az ún. “kötelezően választható” kategória) számolható el a következő szakvizsgákhoz:
allergológia és klinikai immunológia
tüdőgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat
gyermek-tüdőgyógyászat
fül-orr-gégészet
háziorvostan
(más szakvizsgák esetén a 32 kreditpontot szabadon választható pontszámként írják jóvá)

szakdolgozók részére a tanfolyamot 17 kreditponttal akkreditálták,
ami 
szakma szerinti pontszámként számolható el a következő szakmacsoportok esetén:
felnőtt ápolás és gondozás
gyermek ápolás és gondozás
sürgősségi ellátás,

képi diagnosztika
gyógyszertári ellátás
mozgásterápia és fizioterápia
védőnői ellátás
rehabilitáció és életvezetés
dietetika

Társszervező

a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete

Befizetés és számlázás
A teljes részvételi díjat (a regisztrációs díjat és az igény szerinti étkezési és szállásköltséget) kérjük
a megadott határidőig történő beérkezéssel
a Grandani Kft. K&H Banknál vezetett 10400779-50526683-68901009 számú számlájára átutalni.
A bankfiók pénztárába történő közvetlen készpénz befizetést − annak magas járulékos költségei miatt − KÉRJÜK MELLŐZNI.

A számlát a részvételi díj beérkezése után a megadott költségviselő nevére és címére online számlázórendszerrel állítjuk ki, és
az Ön által megadott e-mail címre küldjük. Papíralapú számlát nem nyomtatunk és nem postázunk!
A jelentkezési lapon megadott adatokkal kiállított számlának a résztvevő kérésére történő módosítása, újra kiállítása 3000 Ft + ÁFA adminisztrációs költség (és az esetlegesen felmerülő postaköltség) megfizetése mellett lehetséges.

FIGYELEM:
Szponzor megjelölésének hiányában a számlát a résztvevő nevére és levelezési címére állítjuk ki!
A regisztrációs díj a kávészünetek költségét is tartalmazza.
A vonatkozó adózási szabályok miatt az étkezési költségek (az ebéd és a kávészünetek költsége) külön tételként kerülnek számlázásra.
Az adójogszabályok tekintetében konzultáljon a szponzorával vagy a könyvelőjével.

Tisztelettel kérjük, hogy a postautalvány, illetve a banki átutalás Közlemény rovatában
a résztvevő SZEMÉLY nevét, valamint a kongresszus nevének rövidítését (TAF12, PTAF25, BAF11)
jól olvashatóan NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL tüntesse fel, mert ennek hiányában a befizetést nem tudjuk azonosítani.

A jelentkezés elfogadása
A rendezvényen kizárólag egészségügyi ellátóhelyen tevékenységet végző egészségügyi szakemberek, valamint a rendezvényt támogató cégek munkatársai vehetnek részt.
A szervezők fenntartják a jogot a jelentkezés indoklás nélküli visszautasítására.

Lemondás és módosítás
A regisztrációs lap beérkezése után az igényelt étkezést és szállást a szolgáltatóktól megrendeljük.
A jelentkező az online regisztrációs lap beküldésével tudomásul veszi, hogy a megrendelését
a rendezvény előtti 15. naptári napig mondhatja le térítésmentesen.
Lemondás esetén az addig átutalt részvételi díjat a rendezvényt követő első banki munkanapon utaljuk vissza.
A rendezvény előtti 14. naptári naptól kezdődően lemondás esetén a teljes részvételi díjat meg kell fizetni.
Lemondást kizárólag írásban (e-mail vagy levél) fogadunk el!
A megrendelt szolgáltatás másik résztvevő nevére történő átíratása
3000 Ft + ÁFA adminisztrációs költség megfizetése mellett lehetséges.

Az adatok kezelése
Az adatkezelést mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük. Az adatokat kizárólag rendezvényszervezés céljából használjuk fel, és harmadik fél részére nem adjuk ki. A jelentkező a jelentkezésével hozzájárulását adja az űrlapokon megadott személyes adatainak kezeléséhez és elfogadja az adatkezelési nyilatkozatban leírtakat.
Az adatkezelési nyilatkozat elolvasásához kattintson ide.